A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil asiste á reunión do Consello da Rexión Hidrográfica da ARH do Norte

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil asiste á reunión do Consello da Rexión Hidrográfica da ARH do Norte

Consello informa favorablemente os documentos que constitúen o “Plano de Xestión das Rexións Hidrográficas do Norte (PGRH-Norte)”.

O Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Marín, asistiu, acompañado do Xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica, José Alvarez, á reunión do “Consello da Rexión Hidrográfica da ARH do Norte“,celebrada o pasado luns 25 de xuño no Porto, de acordo co firme compromiso de cooperación e coordinación entre ambas Administracións.

Nesta reunión, o Consello considerou que os documentos que constitúen o “Plano de Gestão dás Regiões Hidrográficas do Norte ( PGRH-Norte)” cumpren cos requisitos establecidos na Lei 1284/2009 do 19 de outubro, informando favorablemente a súa aprobación.

Por outra banda, a divulgación das experiencias compartidas entre ambos os países na xestión dos ríos transfronteirizos, está a ter unha importante repercusión en diferentes foros internacionais. Cabe destacar a difusión levada a cabo no seo da Conferencia de Nacións Unidas sobre Desenvolvemento Sustentable na que, con motivo dun evento lateral sobre Crecemento Verde nos Plans de Xestión de conca, a Axencia Portuguesa do Ambiente e a CHMS presentaron conxuntamente a experiencia de cooperación transfronteiriza e coordinación en materia de xestión dos ríos compartidos Miño e Limia.

Despois do satisfactorio intercambio permanente de experiencias entre a  ARH do Norte e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e, cumprindo coa Directiva Marco da auga, retomaranse os traballos e proxectos para elaborar de forma conxunta a nova xeración do Plan de Xestión da Demarcación Hidrográfica Internacional Miño-Limia para o período 2015-2021.