Aberto o proceso de información pública para a revisión do plan especial de xestión de seca na bacía do Miño-Sil

Aberto o proceso de información pública para a revisión do plan especial de xestión de seca na bacía do Miño-Sil

  • A revisión do plan actualmente en vigor ten como obxectivo mellorar a identificación dos fenómenos de seca e escaseza, a previsión de medidas conxunturais para mitigar os seus efectos e a organización de mecanismos institucionais para a activación e desactivación das medidas contidas no devandito plan.
  • O plan permanecerá en información pública durante o próximos tres meses para que todos os interesados poidan presentar as propostas que estimen oportuna.
  • Os Concellos ou aglomeracións urbanas de máis de 20.000 habitantes terán que revisar ou redactar os seus propios plans de bacía que deberán estar en consonancia co contido do plan da demarcación que saíron hoxe a información pública.

Descargar pdf