Aprobación por parte do Consello Nacional da auga dos plans especiais de seca das demarcacións hidrográficas españolas

Aprobación por parte do Consello Nacional da auga dos plans especiais de seca das demarcacións hidrográficas españolas

O Consello Nacional da auga aprobou o 16 de outubro de 2018 informe favorable sobre a proposta de orde ministerial para a aprobación dos plans especiais de seca das demarcacións hidrográficas que son competencia da Administración Xeral do Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Douro, Guadiana, Guadalquivir, Tajo, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar e Ebro). Unha vez superado este trámite no máximo órgano de consulta e participación na materia, o seguinte paso é ditar e publicar a orde aprobatoria.

Trátase dunha revisión, pois estes plans están vixentes desde 2007, e teñen como obxectivo mellorar a xestión do recurso hídrico en situacións de escaseza co fin de minimizar os impactos ambientais, económicos e sociais, sendo España o único país da Unión Europea que conta con estes instrumentos de planificación.

Coa revisión dos Plans de Seca, perséguese a identificación obxectiva dos fenómenos de seca e de escaseza mediante un sistema claro de indicadores hidrolóxicos, que sirva de referencia xeral aos organismos de conca para a declaración formal de situacións de alerta e eventual seca; a previsión de medidas conxunturais para mitigar os seus efectos e a organización dos mecanismos institucionais e participativos pertinentes para a activación e desactivación das medidas contidas nos plans.

Así mesmo, esta actualización permitirá mellorar as accións que se poidan poñer en marcha en cada unha das concas e sistemas de explotación, para así xestionar mellor estas situacións a partir da experiencia adquirida ao longo dos once anos en que os plans de seca estiveron en vigor. Estes plans incluirán as regras de explotación dos sistemas e as medidas para aplicar en relación co uso do dominio público hidráulico.

Podes consultar o Plan Especial de Actuación en Situacións de Alerta e Eventual Seca da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, a traves da ligazón:  https://www.chminosil.es/images/sequia/plan/RESUMEN-PES.pdf