Os organismos de bacía de España prepáranse para os retos do futuro con “accións e técnicas innovadoras”

Os organismos de bacía de España prepáranse para os retos do futuro con “accións e técnicas innovadoras”

As Confederacións Hidrográficas españolas prepáranse para os retos de futuro con “accións e técnicas novas”, segundo púxose de manifesto este mércores nun evento celebrado no Palacio de Congresos Expo de Zaragoza no marco da Conferencia Europea da auga e a Comisión, organizada pola Comisión Europea.

No evento destacouse, por unha banda, a vixencia dos principios de xestión destas Administracións españolas, como a unidade de bacía e a participación, e por outro, a necesidade continua de adaptación nun contexto de Cambio Climático, dispoñendo das mellores e máis novas ferramentas para obter e compartir información e xestionar o recurso hídrico.

Ao longo da tarde tratáronse exemplos de xestión innovadora que teñen en común o desenvolvemento de aplicacións informáticas, a aposta polas redes de teledetección para seguimento dos usos e a aplicación de medidas que están a dar xa bos resultados na mellora das masas de auga.

O primeiro bloque de relatorios e conclusións dedicouse ao tema ‘Acciones innovadoras para a xestión das extraccións e protección do dominio público hidráulico’: redes para o control de caudais ecolóxicos e para o control de extraccións de auga e a posta ao dispor desa información, xunto a experiencias de cooperación internacional, con propostas piloto das Confederacións do Guadalquivir, Júcar e Miño-Sil.

Fonte: Europa Press