Os socios no proxecto RISC_ ML analizan os avances realizados durante os dous primeiros meses do ano

Os socios no proxecto RISC_ ML analizan os avances realizados durante os dous primeiros meses do ano

  • A CHMS continua traballando na revisión da nova cartografía para o que realizará un novo voo LIDAR, no mes de xuño.
  • A APA traballa no informe das medidas de retención natural fronte a inundacións, do mesmo xeito que a CHMS que tamén iniciou a licitación destes estudos
  • As Universidades de Porto e Vigo continúan coa modelización hidrometeorológica nas partes española e portuguesa, para mellorar a automatización dos procesos de predición tanto hidrolóxica como hidráulica como a súa interconexión
  • O obxectivo é minimizar e avaliar os efectos dos fenómenos extremos e do cambio climático na xestión das masas de auga e os seus ecosistemas asociados, cun investimento de 2.350.000 €

Fonte: CHMS