28º Reunión do grupo de traballo conxunto do Proxecto RISC_ML

28º Reunión do grupo de traballo conxunto do Proxecto RISC_ML

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) reuniu o pasado 20 de setembro, por videoconferencia, aos socios no proxecto europeo RISC Miño-Limia, – Universidade de Vigo, Axencia Portuguesa de Ambiente (APA) e  Facultade de Ingeniería de a Universidade do Porto -,  para continuar coas avaliacións periódicas do proxecto.

Durante esta vigesimoctava reunión do Grupo de traballo conxunto do Proxecto RISC_ML, deuse conta da presentación da última certificación de gastos, que levou ao proxecto a un nivel de execución financeira de practicamente o 100 %, o 99,37 %. Igualmente, tratouse a posibilidade de presentar, durante as próximas semanas, unha nova certificación dos gastos froito das actividades realizadas até o 31 de decembro de 2021 e que levarán ao proxecto a unha execución por encima do 100 %.

Doutra banda, os socios emprazáronse a unha reunión o próximo mes para abordar unha nova candidatura conxunta.