ANÁLISE DA BACÍA

Análise das bacías dos ríos Miño e Limia a nivel xeográfico e hidrolóxico

Executar actuacións encamiñadas a obter un maior coñecemento da demarcación hidrográfica, sendo pertinente para iso realizar unha nova cartografía da demarcación afinando a óptica desde a escala 1:25 a 1.10.000 para a continuación realizar unha análise dos recursos hídricos da bacía e a súa estimación futura a 2070-2100 considerando o cambio climático.

  • Nova cartografía da demarcación internacional a escala 1:10.000
  • Novo inventario de recursos hídricos considerando o cambio climático en tres escenarios: 2011-2040, 2041-2070 e 2070-2100