PLAN DE SECA

Plan de seca para a demarcación internacional do Miño-Limia

Analizar entre os índices existentes de seca aqueles que representan de forma máis precisa a área de estudo e, potencialmente, adaptar os xa existentes, para posteriormente elaborar un plan técnico de seca conxunto para toda a demarcación internacional.

  • Novos indicadores de seca
  • Plan técnico de seca conxunto