SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ

Novo sistema de alerta temperá fronte a inundacións na demarcación internacional

Partindo do protocolo de alerta temperá de inundacións da CHMS preténdese mellorar as súas prestacións co fin de obter un sistema completamente fiable e eficaz, universalizado para toda a demarcación hidrográfica.

  • Mellora de datos dispoñibles: datos de modelado, datos de estacións
  • Desenvolvemento e adaptación de ferramentas de modelado
  • Elaboración dun protocolo de comunicacións