Author: Adm_ri_ml

Mellorarase a xestión e coordinación na bacía internacional dos ríos Miño e Limia ante inundacións, secas ou escaseza do recurso. O MAPAMA, a través da CHMS, a APA e as Universidades de Vigo e do Porto son os socios do proxecto. Descargar pdf...

Servizo de auditoría externa dos proxectos Risc Miño-Limia, Raia Termal e Migra Miño- Minho do Programa Operativo de CooperaciónTransfronteiriza España-Portugal 2014-2020.   Documentos: Prego de Prescricións Técnicas Prego de Cláusulas Administrativas Particulares Anuncio BOE Composición Mesa de Contratación Acta de Apertura de Ofertas Económicas Resolución...

Servizo de asistencia técnica á xestión e coordinación dos Proxectos de Cooperación Transfronteiriza (POCTEP), Raia Termal e Risc Miño-Limia,liderados pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil Ou.A.   Documentos: Prego de Prescricións Técnicas Prego de Cláusulas Administrativas Particulares Anuncio BOE Composición Mesa de Contratación Acta de Apertura de Ofertas Económicas ...