Author: Adm_ri_ml

A revisión do plan actualmente en vigor ten como obxectivo mellorar a identificación dos fenómenos de seca e escaseza, a previsión de medidas conxunturais para mitigar os seus efectos e a organización de mecanismos institucionais para a activación e desactivación das medidas contidas no...

Xornada de Lanzamento RISC MIÑO-LIMIA Centro Cultural “Marcos Valcárcel” Progreso, 30- 32003–Ourense 21 de novembro, 20.15 horas PROGRAMA 20:15 Inauguración e benvenida aos asistentes Francisco Marín Muñoz. Presidente da CHMS. José Carlos Pimenta Machado. Director da ARH Norte. Rodrigo Maia. Faculdade da Enghenaria do Porto. Salustiano Mato de la Iglesia. Reitor da Universidade de...

O presidente da CHMS aproveitou para agradecer a colaboración da ARH Norte no proceso de planificación da demarcación Miño-Sil e na presentación conxunta de proxectos europeos. O relatorio presentado ha versado sobre a “Cooperación Transfronteiriza en materia de augas”. Descargar pdf      ...