Author: Adm_ri_ml

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, asinou un protocolo de colaboración coa Axencia Portuguesa do Ambiente e as Universidades de Vigo e do Porto. Os resultados do proxecto supoñerán un avance cara a un plan...

A través do Programa de Cooperación Transfronteiriza España- Portugal (POCTEP), co obxectivo de obter os recursos económicos necesarios para a adecuada protección e xestión de ambas as bacías. O novo proxecto, a presentar na próxima candidatura, irá encamiñado a avanzar na mellora do coñecemento...

O Consello informa favorablemente os documentos que constitúen o "Plano de Xestión das Rexións Hidrográficas do Norte (PGRH-Norte)". O Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Marín, asistiu, acompañado do Xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica, José Alvarez, á reunión do "Consello da Rexión Hidrográfica da ARH do Norte",celebrada...