noticias_gal

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a Universidade de Vigo mantiveron onte un encontro de traballo en Madrid cos técnicos do Centro de Estudos Hidrográficos do CEDEX, Organismo autónomo adscrito aos Ministerio de Fomento e Para a Transición Ecolóxica....

Mellorarase a xestión e coordinación na bacía internacional dos ríos Miño e Limia ante inundacións, secas ou escaseza do recurso. O MAPAMA, a través da CHMS, a APA e as Universidades de Vigo e do Porto son os socios do proxecto. Descargar pdf...

Servizo de auditoría externa dos proxectos Risc Miño-Limia, Raia Termal e Migra Miño- Minho do Programa Operativo de CooperaciónTransfronteiriza España-Portugal 2014-2020.   Documentos: Prego de Prescricións Técnicas Prego de Cláusulas Administrativas Particulares Anuncio BOE Composición Mesa de Contratación Acta de Apertura de Ofertas Económicas Resolución...