ANÁLISE DA BACÍA

Análise das bacías dos río Miño e Limia a nivel xeográfico e hidrolóxico

INFORMES/ENTREGABLES

Aquí podes descargar os diferentes documentos realizados no proxecto para esta actividade

 • Nova cartografía a escala 1:10.000 da Demarcación Hidrográfica Internacional do Miño-Limia
 • Informe sobre datos históricos reais de precipitación e temperatura na demarcación internacional
 • Informe downscaling dos datos climáticos dos modelos climáticos globais e rexionais
 • Informe de comparación de resultados obtenidos en cuanto a la delimitación de alteración climática y aplicación de los factores de alteración
 • Modelización hidrolóxica para a demarcación internacional considerando o cambio climático para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2070-2100
 • Modelización de xestión dos recursos hídricos na demarcación hidrográfica
 • Informe de análise e balance dos recursos e demandas dos diferentes usos da auga na demarcación para os diferentes escenarios
 • Informe final de resultados, definición de índices de alteración climática
FOTOGRAFÍAS

Reunión mantida en Santiago co IGT e o IGN en maio de 2018, onde se fixaron os procedementos para seguir para a correcta determinación da rede hidrográfica e as súas bacías vertentes asociadas, instrumentos de traballo en gabinete e comprobacións a realizar en campo.

Reunión co CEDEX, 14 de febreiro do 2019, en Madrid: tivo por obxectivo realizar unha revisión conxunta dos modelos globais e rexionais que se van a utilizar para a estimación do impacto do cambio climático nas variables da fase atmosférica do ciclo hidrolóxico.

Reunión coa Universidade de Vigo e o Instituto Xeográfico Nacional ( IGN), 27 de marzo do 2019, en Ourense: neste encontro de traballo foron analizados os avances na revisión da Rede hidrográfica da demarcación con especial atención ás zonas das cabeceiras dos leitos e aos tramos das zonas urbanas.

INDICADORES
 • Superficie (km2) de Demarcación hidrográfica internacional cartografiada
0
19541

Valor total

 • Autoridades coñecedoras dos potenciais efectos do cambio climático na demarcación
0
235

Valor total

 • Poboación beneficiada por un maior coñecemento dos efectos do cambio climático na demarcación
0
963.803

Valor total

 • Persoas formadas en Aquatool
0
5

Valor total