PLAN DE SECA

Plan de seca para a demarcación internacional do Miño-Limia

Analízanse entre os índices existentes de seca aqueles que representan de forma máis precisa a área de estudo e, potencialmente, adáptanse os xa existentes, para a elaboración dun plan técnico de seca conxunto para toda a demarcación internacional.

  • Novos indicadores de seca

    A fixación de novos indicadores ou a modificación dos existentes permiten unha monitoraxe máis exacta dos estados de seca.

  • Plan técnico de seca conxunto

    Un novo inventario de recursos hídricos da demarcación que ten en conta o efecto do cambio climático nas partes española e portuguesa da demarcación, considerando o efecto das alteracións na definición dos diferentes compoñentes que determinan o balance hídrico da bacía.