RESULTADOS

Resultados das actuacións

RISC_ ML prevé unha nova cartografía da demarcación hidrográfica internacional a unha escala superior á existente, novo inventario de recursos hídricos da demarcación internacional que teña en conta o efecto do cambio climático, definición de novos indicadores de seca meteorolóxica e modificación dos indicadores hidrolóxicos como parte do deseño dun plan de seca conxunto para a demarcación, establecemento dun novo sistema de alerta temperá contra inundacións, ampliación da rede de estacións control para dar sustento ás tarefas que darán como produtos os resultados anteriores e deseño de medidas de retención natural contra inundacións en áreas de especial sensibilidade dentro da bacía.