RESULTADOS

Programa de control e retención natural

  • Estacións de control hidrometeorológico e de calidade das augas en tempo real con sistemas de comunicacións en cursos fluviais das bacías do Miño-Limia
  • Novo sistema de comunicacións e almacenamento de datos para a demarcación internacional
  • Proxectos de medidas de retención natural fronte a inundacións