LOCALIZACIÓN

Demarcación Hidrográfica Internacional das bacías dos ríos Miño-Sil e Limia, que abarca unha área de 19.551,91 km2, dos cales o 89,92% atópase en territorio español e o 10,08% en Portugal.

Conta cos ríos Miño (316,63 km), Sil (237,61 km) e Limia (139,49 km: 72,49 en España e 67 en Portugal) como principais cursos fluviais.

A área de intervención do proxecto conta cunha poboación total de 963.803 habitantes.