PORTUGAL E ESPAÑA ACORDAN UN PROXECTO PARA MINIMIZAR OS EFECTOS DE SECAS E CHUVIAS INTENSAS