PROGRAMA DE CONTROL E RETENCIÓN NATURAL

Sistemas de control de bacía e medidas de retención natural contra inundacións

Articulación de sistemas de control hídrico que proporcionan un contraste dos resultados do sistema de alerta temperá e un maior coñecemento do estado da demarcación e os problemas provenientes de cada zona, así como deseño de medidas de retención natural contra inundacións en localizacións específicas da bacía do Limia.

  • Ampliación da rede SAIH, SAICA, Piezometría e Control químico

    Novos puntos de control en tempo real con robustas curvas de gastos e comunicacións fiables, que permitan contrastar o resultado dos modelos do sistema de alerta temperá e a realidade que axudarán a coñecer mellor o estado da demarcación e os problemas provenientes de cada zona.

  • Medidas de retención natural contra inundacións

    Solucións naturais para restaurar os ecosistemas de maneira que ao mesmo tempo lógrese o bo estado dos mesmos e atenuar augas abaixo os efectos das inundacións sobre a poboación e as zonas urbanas.

    As “medidas naturais de retención de auga ( NWRM)” teñen por obxecto a restauración e mantemento dos ecosistemas acuáticos e dos seus servizos ambientais, favorecendo a adaptación ao cambio climático e reducindo tamén a vulnerabilidade #ante inundacións e secas por medios naturais