RISC_ML

POCTEP

O proxecto RISC_ ML está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014–2020

 “O programa de cooperación Interreg VA España-Portugal promove o desenvolvemento ao longo da maior fronteira de Europa”

O espazo está organizado en 6 áreas de cooperación, o proxecto Risc_ ML está enmarcado na zona Galicia-Norte de Portugal.

O POCTEP 2014-2020 actúa en cinco grandes ámbitos ou obxectivos temáticos:

  • Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
  • Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas.
  • Promover a adaptación ao cambio climático en todos os sectores.
  • Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.
  • Mellora da capacidade institucional e a eficiencia da administración pública.

Entre as actuacións que promove atópanse:

  • Actuacións a favor dainvestigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
  • Actuacións relacionadas codesenvolvemento empresarial e o fomento do emprego de calidade.
  • Actuacións en materia de medio ambiente e infraestructuras enerxéticas e ecolóxicas.

 

 

 

Máis información en www.poctep.eu