Socios do proxecto europeo “Risc Miño-Limia” retoman o seu labor