Francisco Marín explica a xestión da conca do Miño-Sil aos seus homólogos do norte de Portugal

Francisco Marín explica a xestión da conca do Miño-Sil aos seus homólogos do norte de Portugal

Fonte: Faro de Vigo