AConfederación Hidrográfica do Miño Sil insta os municipios de máis de 20.000 habitantes a ter un plan de emerxencias por seca