NOVO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ FRONTE A INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN INTERNACIONAL

NOVO SISTEMA DE ALERTA TEMPERÁ FRONTE A INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN INTERNACIONAL

Durante os días 5 e 6 de xullo de 2018 celebrouse no Porto na sede da Ordem dúas Engenheiros Região Norte en colaboración co outro socio implicado nesta acción, a APA- ARH Norte, unha reunión sobre xestión do risco de inundación.

Nesta tratáronse aspectos de relevancia para a homogenización do sistema de alerta temperá, coordinadamente coa parte portuguesas e o resto de concas internacionais hispanos-portuguesas.

Estes son os primeiros pasos que se realizar para elaborar un protocolo de comunicacións enfocado a autoridades competentes, protección civil e cidadanía. Esta acción atópase enmarcada dentro da actividade 3 “Novo sistema de alerta temperá fronte a inundacións na demarcación internacional” dentro do Proxecto Risc_ ML.