Impulsan un proxecto para previr inundacións que avisa 72 horas antes