A Estratexia Río Miño Transfronteirizo 2030 establece o seu plan de acción ao redor de 5 eixos

A Estratexia Río Miño Transfronteirizo 2030 establece o seu plan de acción ao redor de 5 eixos

  • O órgano de participación da AECT Rio Minho validou o documento que marcará as liñas de actuación da cooperación transfronteiriza do próximos dez anos.
  • No marco de o 0256_ SMART_MINO_1_E , cofinanciado polo FEDER a través do POCTEP.

O Consello consultivo da Agrupación de Cooperación Territorial do Río Miño ( AECT Rio Minho), presidido polo seu director, Uxío Benítez, reuniuse a semana pasada na Escola Superior de Ciencias Empresariais de Valença para dar a súa visto e prace á “Estratexia Río Miño Transfronteirizo 2030”. Ata 26 organismos de Galicia e Portugal, incluídas as cámaras de comercio e asociacións de empresas, participaron no encontro, ao que tamén asistiu a secretaria de Estado de Desenvolvemento Rexional do país luso, María do Céu Albuquerque, en representación do Ministerio de Planeamento portugués.

A Estratexia 2030 é o principal produto do proxecto Smart Minho, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a través do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020 (POCTEP 2014-2020), en concreto no seu eixo 4, destinado á mellora da capacidade institucional e da eficiencia da Administración  pública

O documento, elaborado no marco do proxecto Smart Minho, servirá como guía das actuacións en materia de cooperación transfronteiriza no territorio durante a próxima década.

A Estratexia Río Miño Transfronteirizo 2030 establece un plan de acción en base a cinco eixos estratéxicos: Gobernanza e programas de servizos conxuntos; Turismo sustentable e responsable; Cultura transfronteiriza; Mobilidad sustentable; e Sustentabilidade e economía innovadora. A Estratexia senta as bases das actuacións, pero trátase dun documento vivo, unha ferramenta dinámica a partir da que se van a definir as accións concretas.

Fonte: POCTEP