A C.H. Miño-Sil construirá cinco novos puntos na bacía