A Hidrográfica avaliará o efecto do cambio de clima