A CHMS e o Centro de Estudios Hidrográficos do CEDEX analizan os avances nos estudios para a evaluación do impacto do cambio climático nos recursos hídricos de DH internacional Miño-Limia

A CHMS e o Centro de Estudios Hidrográficos do CEDEX analizan os avances nos estudios para a evaluación do impacto do cambio climático nos recursos hídricos de DH internacional Miño-Limia

Na Sede do Centro de Estudios Hidrográficos do CEDEX,  en Madrid,  levouse a cabo un encontro de traballo entre os equipos do Centro e da CHMS no marco do Proxecto RISC-ML para o avance e desenvolvemento da actividade 1, máis concretamente na acción referida ao novo inventario de recursos hídricos.

O obxectivo deste encontro foi a análise dos resultados da simulación do ciclo hidrolóxico a partir dos datos obtidos dos modelos do experimento CORDEX Europa sen a corrección do rumbo.

Tras esta análise aplicouse a corrección do rumbo á serie orixinal sen interpolar. Os seguintes pasos consistirán na simulación do ciclo hidrolóxico coa serie interpolada e coa corrección do rumbo.