Xornada virtual de explicación do Esquema Provisional de Temas Importantes da demarcación do Miño-Sil