A CHMS realiza unha xornada virtual de explicación do Esquema Provisional de Temas Importantes da demarcación do Miño-Sil

A CHMS realiza unha xornada virtual de explicación do Esquema Provisional de Temas Importantes da demarcación do Miño-Sil

  • O EpTI é a segunda das tres etapas das que consta a elaboración do novo Plan Hidrolóxico e contén a descrición e valoración dos principais problemas actuais e previsibles da demarcación relacionados coa auga e as posibles alternativas de actuación para solucionalos
  • Na DHMS consideráronse 16 temas importantes divididos en catro bloques, cumprimento de obxectivos ambientais, atención das demandas e racionalidade do uso, seguridade fronte a fenómenos meteorolóxicos extremos e coñecemento e gobernanza
Descarga a nota de prensa