A CHMS analiza nunha reunión virtual “os temas importantes da demarcación”