A CHMS constrúe unha estación SAIH no río Asma ao seu paso por Chantada