Acordo hispano-luso para combater inundacións e secas

Acordo hispano-luso para combater inundacións e secas

España e Portugal reforzan a súa cooperación en materia hidrolóxica para afrontar de maneira conxunta plans de seca e inundacións nas concas compartidas e mitigar o impacto do cambio climático nas augas que nos unen.