Portugal e España reforzan a súa cooperación no ámbito da auga

Portugal e España reforzan a súa cooperación no ámbito da auga

España e Portugal coordinan os seus procesos de planificación hidrolóxica e de xestión do risco de inundación, e despregarán ao longo de 2021 actividades conxuntas de participación pública sobre eses.

Fonte: Retema