Enmarcadas no proxecto RISC_ ML, a CHMS realiza unhas xornadas técnicas para o cálculo de balances de recursos hídricos, atendendo ao impacto do cambio climático

Enmarcadas no proxecto RISC_ ML, a CHMS realiza unhas xornadas técnicas para o cálculo de balances de recursos hídricos, atendendo ao impacto do cambio climático

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil Ou.A. realizou, no Marco do Proxecto Poctep RISC_MIÑO_LIMIA, unhas xornadas técnicas sobre o cálculo de balances entre recursos e demandas dos diferentes usos da auga, aplicando a metodoloxía e criterios de a  instrución de planificación hidrolóxica.

Celebradas os días 10 e 11 de marzo de 2021, de forma telemática, foron impartidas en colaboración coa Universidade Politécnica de Valencia. Durante as mesmas aplicouse o software SIMGES e tivéronse en conta os efectos do cambio climático nos recursos hídricos nos caculos dos balances.

Participou persoal da Universidade de Vigo, da Axencia Portuguesa de Ambiente e da Facultade de Enxeñería do Porto, así como da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Esta acción enmárcase dentro da actividade 1 do RISC_ ML, dedicada á análise das concas dos ríos Miño e Limia.