Os socios no Risc Miño-Limia moi satisfeitos co resultado do proxecto

Os socios no Risc Miño-Limia moi satisfeitos co resultado do proxecto

  • O investimento superou os 2,3 millóns de euros 
  • Execución de 8 estacións SAIH na parte española e 2 nos portuguesa -datos de nivel, caudal e precipitación-, e 5 novos SAICA na parte española, -temperatura, turbidez, osíxeno, condutividade, ph- , en tempo real 
  • Análise da conca mediante a revisión da rede hidrográfica, así como, a obtención dun novo modelo dixital do terreo da parte portuguesa a partir dun voo LIDAR realizado 
  • Novo sistema de alerta temperá fronte a inundacións obterá unha previsión de caudais e da extensión da inundación para anticiparse aos fenómenos extremos 
  • “Atendendo ao alto grao de coordinación e cooperación transfronteiriza alcanzado e aos resultados obtidos, sería importante a continuidade  do proxecto nunha nova candidatura conxunta” incidiu o presidente

 

Ourense, 26 de novembro de 2021.– Celebrada onte a Xornada de peche do Proxecto RISC_Miño Limia, coa asistencia, por videoconferencia, de todos socios beneficiarios; pola parte portuguesa, a Axencia Portuguesa de Ambiente APA e a Facultade de Enxeñería da Universidade do Porto; por parte española,  o Campus de Ourense da Universidade de Vigo e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil Ou.A., como socio principal.

O Proxecto RISC_ ML, naceu para mellorar a xestión e a capacidade de reacción ás problemáticas asociadas aos fenómenos extremos, inundacións e secas, e mitigar os seus efectos na demarcación hidrográfica internacional das concas dos ríos Miño e Limia.

Cun orzamento de 2,3 millóns de euros, o proxecto iniciouse no verán do ano 2017 e finaliza o próximo 31 de decembro, tras ser prorrogado pola situación xerada polo COVID-19.

Xornada de peche e conclusións

O encontro serviu para expoñer en detalle os resultados do proxecto, en primeiro lugar, falouse da análise da conca mediante a revisión da rede hidrográfica da demarcación,  así como,  a obtención dun novo modelo dixital do terreo da parte portuguesa,  a partir dun voo LIDAR realizado.

De igual modo,  mostráronse as conclusións do estudo do impacto do cambio climático nos recursos hídricos na demarcación internacional destacándose a diminución prevista dos mesmos tanto a medio como a longo prazo.

Expuxéronse os datos do plan especial de seca na DH Internacional no que se usaron os mesmos indicadores e índices de estado na parte portuguesa e na parte española da Demarcación, distinguíndose entre a seca prolongada e a escaseza conxuntural, de forma que mediante a aplicación dos mesmos póidanse anticipar ao máximo as medidas mitigadoras ante estes fenómenos extremos.

Ademais, detallouse que  co novo sistema de alerta temperá fronte a inundacións, a partir dos datos de predición de precipitación facilitados por varios organismos, entre eles AeMET e Meteogalicia, obtense unha previsión de caudais e da extensión da inundación, de maneira que se poidan tomar medidas ante este fenómeno coa maior antelación posible.

Por outra banda, anunciouse a mellora das comunicacións dos datos en tempo real, a través da ampliación do número de puntos de control da rede de hidrometría, con 8 novos puntos para o Sistema Automático de Información Hidrolóxica (SAIH) da parte española e 2 para o Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNRHI) da parte portuguesa, cos que se obteñen datos de nivel, caudal e precipitación.

En leste mesmo sentido, explicouse o incremento das estacións da Rede do Sistema Automático de Calidade das Augas (SAICA), en 5, para a recepción, en tempo real, dos datos de temperatura, turbidez, osíxeno disolto, condutividade, ph ou amonio, cos que se detectarán episodios puntuais de contaminación.

No relativo á coordinación e á comunicación entre ambos os países, destacar as 26 reunións do grupo de traballo conxunto e as 4 do Comité de Xestión, órgano directivo do proxecto, así como a presentación do proxecto en congresos e seminarios, e a implantación da páxina web do proxecto.

Os socios mostraron a súa satisfacción polo elevado grao de execución do proxecto a nivel técnico e económico, o que permitiu lograr os obxectivos marcados. “Atendendo ao alto grao de coordinación e cooperación transfronteiriza alcanzado e aos resultados obtidos, sería importante a continuidade do proxecto nunha nova candidatura conxunta” incidiu o presidente.

“A prevención, protección e preparación fronte aos fenómenos extremos,  inundacións e secas, é a clave para evitar danos sobre as persoas e os seus bens” concluíu Quiroga.