España e Portugal acordan reforzar a cooperación para facer fronte ás situacións de seca nas concas hidrográficas compartidas

España e Portugal acordan reforzar a cooperación para facer fronte ás situacións de seca nas concas hidrográficas compartidas

  • En cumprimento do compromiso asumido no Cume Luso-Español o 4 de novembro en Viana do Castelo, fixáronse as condicións de funcionamento da Secretaría Técnica Permanente da CADC para facilitar a cooperación continua entre ambos os países
  • Ademais, analizouse o mandato do Grupo de Traballo sobre Auga e Enerxía creado no Cume e presentouse o cronograma de actuacións dos Grupos de Traballo da Convención para 2023

 

España e Portugal acordaron reforzar as medidas para adoptar, para previr e facer fronte á escaseza de auga nas concas hidrográficas compartidas por ambos os países no marco do Convenio de Albufeira e tras un ano marcado pola seca que afectou a ambos os países.

Esta é unha das decisións que se adoptaron na XXIV sesión plenaria da Comisión para a Aplicación e Desenvolvemento do Convenio de Albufeira (CADC) celebrada en Lisboa, á que asistiron o director xeral da auga do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teodoro Estrela, e a presidenta da Comisión Interministerial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas do Ministério dous Negócios Estrangeiros, Lénia Real.

Neste encontro, e en cumprimento do compromiso asumido no Cume Luso-Español celebrada o pasado 4 de novembro en Viana do Castelo, fixáronse as condicións de funcionamento da Secretaría Técnica Permanente da CADC para facilitar a cooperación continua entre ambos os países, sobre todo no relacionado na xestión das masas de auga e na planificación hidrolóxica das concas compartidas, que se presentarán ante os Gobernos de ambos os países para a súa consideración.

Ademais, analizouse o mandato do Grupo de Traballo sobre Auga e Enerxía creado no citado Cume e presentouse o cronograma de actuacións dos Grupos de Traballo da Convención para 2023.

En concreto, acordouse que, como parte da análise das situacións de seca e escaseza, o Grupo de Traballo Competente, encargarase de avanzar nos traballos destinados a harmonizar os sistemas de indicadores de seca e escaseza de ambos os Estados.

Ademais, perfiláronse as tarefas operativas a levar a cabo para a execución do Protocolo de intercambio de información de datos hidrometeorolóxicos para o manexo de situacións extremas, que se acordou na pasada reunión da CADC celebrada en febreiro deste ano, e chegouse a un acordo para intensificar os mecanismos de seguimento dos réximes de caudais e fenómenos extremos.

No marco das avaliacións conxuntas das concas compartidas, acordouse tamén reforzar e continuar os traballos xa iniciados para dar resposta aos retos identificados, en particular nas concas do Tajo e do Guadiana.

A este encontro tamén asistiron, entre outros, o presidente da Axencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA), os líderes da área de recursos hídricos e das administracións das rexións hidrográficas da citada axencia, os representantes da EDIA, así como do Ministerio de Asuntos Exteriores español, das confederacións Hidrográficas e do CEDEX.

Fonte: CHMS