PLAN DE SECA

Plan de seca para a demarcación internacional do Miño-Limia

Analizar entre os índices existentes de seca aqueles que representan de forma máis precisa a área de estudo e, potencialmente, adaptar os xa existentes, para posteriormente elaborar un plan técnico de seca conxunto para toda a demarcación internacional.

  • Novos indicadores de seca
  • Plan técnico de seca conxunto

RESULTADOS

  • Bases de datos de índices de seca sobre datos meteorolóxicos medidos in situ e outras baseadas en produtos derivados de imaxes de satélite
  • Sistema de indicadores fiable e totalmente adaptado á área de estudo e deseño de índices de estado
  • Prototipo de sistema de monitoraxe de secas para o seguimento, alerta temperá e xestión do risco de seca
  • Plan técnico de seca conxunto para toda a demarcación internacional
  • Informe de deseño de medidas preventivas migradoras