PROGRAMA DE CONTROL E RETENCIÓN NATURAL

Sistemas de control de bacías e medidas de retención natural contra inundacións

Articulación de sistemas de control hídrico cuxa posta en marcha proporcionará valor engadido para a implementación das primeiras actividades do proxecto, así como deseño de medidas de retención natural contra inundacións en localizacións específicas da bacía do Limia.

  • Ampliación da rede SAIH, SAICA, Piezometría e Control químico
  • Medidas de retención natural contra inundacións

RESULTADOS

  • Estacións de control hidrometeorológico e de calidade das augas en tempo real con sistemas de comunicacións en cursos fluviais das bacías do Miño-Limia
  • Novo sistema de comunicacións e almacenamento de datos para a demarcación internacional
  • Proxectos de medidas de retención natural fronte a inundacións