RESULTADOS

Análise da bacía

  • Cartografía conxunta da demarcación hidrográfica internacional Miño-Limia a escala 1:10.000
  • Informe sobre datos históricos reais de precipitación e temperatura da demarcación internacional
  • Informe downscaling dos datos climáticos dos modelos globais e rexionais
  • Modelización hidrolóxica considerando o cambio climático para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2070-2100
  • Modelización da xestión dos recursos hídricos
  • Informe de análise e balance dos recursos e demandas dos diferentes usos da auga para os diferentes escenarios