España e Portugal comprométense a incrementar a cooperación na xestión conxunta das demarcacións hispano-portuguesas

España e Portugal comprométense a incrementar a cooperación na xestión conxunta das demarcacións hispano-portuguesas

  • A reunión serviu para reforzar o bo entendemento entre España e Portugal na xestión e protección dos recursos hídricos das bacías compartidas entre ambos os países: a do Miño-Sil, a do Douro, a do Tajo e a do Guadiana.
  • No encontro abordáronse diversos aspectos relacionados coa xestión conxunta das bacías compartidas e avogouse por impulsar o proceso de coordinación dos plans hidrolóxicos de o segundo ciclo e dos procedementos de consulta pública.
  • A directora xeral da Auga valorou o traballo conxunto que están a realizar España e Portugal na defensa dos ríos que percorren ambos os países.

Descargar pdf