CHMS E UNIVERSIDADE DE VIGO AVANZAN NA ANÁLISE DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL DO MIÑO-LIMIA

CHMS E UNIVERSIDADE DE VIGO AVANZAN NA ANÁLISE DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL DO MIÑO-LIMIA

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, o Instituto Xeográfico Nacional e o equipo de cartografía da Universidade de Vigo realizaron un encontro de traballo dentro do marco do Proxecto RISC- ML, no que foron analizados os avances na revisión da rede hidrográfica da demarcación con especial atención ás zonas das cabeceiras dos leitos e aos tramos das zonas urbanas.

Durante o encontro púxose de manifesto que, das once zonas nas que se dividiu a demarcación, finalizouse a análise completa de catro delas, dous das cales abarcan a totalidade de pártea castelán- leonesa e os dous restantes unha parte das provincias de Lugo e Ourense. Actualmente iniciouse a revisión da quinta zona que se sitúa na provincia de Lugo.

Estes traballos desenvólvense en cumprimento da Acción “Cartografía conxunta da demarcación hidrográfica internacional Miño-Limia” da Actividade Nº 1 “Análise das concas dos ríos Miño e Limia a nivel xeográfico e hidrolóxico” do proxecto RISC_ ML.