Informe de Medidas de Información, Comunicación e Visibilidade do proxecto RISC_ ML

Informe de Medidas de Información, Comunicación e Visibilidade do proxecto RISC_ ML

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, en calidade de beneficiario principal,  enviou ao programa POCTEP o pasado 14 de maio o informe correspondente ás accións de información, comunicación e visibilidade (ICV) desenvolvidas no marco do proxecto RISC_ ML.

No devandito Informe puxéronse de relevo os principais produtos de ICV desenvolvidos, así como aquelas accións de maior impacto ata a data que posibilitaron un coñecemento das accións desenvolvidas polo proxecto entre a poboación.

Así, describíronse de maneira pormenorizada os distintos produtos de comunicación, campañas e eventos levados a cabo ao longo do proxecto, salientando os principais obxectivos do mesmo e cuantificado o impacto xerado tras as diferentes accións realizadas.

Nos seguintes meses de implementación do proxecto e a medida que se vaian completando os resultados do mesmo, serán difundidos a través das diferentes canles de comunicación e sempre en liña coa imaxe corporativa deseñada, co ánimo de dar a coñecer e de valorizar a necesidade de proxectos europeos conxuntos cos que abordar os riscos de seca e inundación aos que se enfronta a conca internacional Miño-Limia, que melloren a capacidade de reacción ante fenómenos extremos cada vez máis recorrentes.