Reunión telemática do grupo de traballo continuo do proxecto Risc_ ML

Reunión telemática do grupo de traballo continuo do proxecto Risc_ ML

As entidades que conforman o participado do proxecto RISC_ ML, lideradas pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil,  reuníronse por videoconferencia este xoves 18 de xuño de 2020 con motivo de  a décimo séptima reunión do Grupo de Traballo Conxunto.

Esta reunión serviu para retomar o contacto tras a situación de pandemia do COVID-19 e  actualizar o grao de avance das actuacións do proxecto desde a anterior reunión, así como para analizar os principais retos e desafíos aos que se enfronta o mesmo nos seguintes meses de execución.

Por outra banda, actualizouse o nivel de execución das principais accións do proxecto, destacando o bo grao de desenvolvemento de actuacións tan relevantes como a nova cartografía da demarcación hidrográfica internacional (cuxa  versión final estará dispoñible antes de finalizar o 2020), ou o Plan de Seca Conxunto, cuxa publicación será inminente unha vez xa foi integrada a parte portuguesa.

Destacáronse tamén, entre outras cuestións, os avances nas estacións da Rede SAICA e SAIH por parte da CHMS, con 6 estacións xa en funcionamento e outras máis que serán executadas durante os próximos meses, os estudos de medidas de retención natural contra inundacións ou a inminente virtualización de servidores e mellora de funcionalidade do servizo informático para a implementación do novo sistema de comunicacións e almacenamento de datos para a demarcación internacional.

Finalmente,  as entidades do proxecto emprazáronse a reunirse novamente o próximo  29 de xullo para unha nova reunión do Grupo de Traballo Conxunto.