O Goberno reforza as súas actuacións para mellorar a información xeográfica sobre a rede hidrográfica no territorio da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil

O Goberno reforza as súas actuacións para mellorar a información xeográfica sobre a rede hidrográfica no territorio da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil

·    Asinouse un convenio entre o Centro Nacional de Información Xeográfica e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, co fin de actualizar e consolidar a Información Xeoespacial de Referencia de Hidrografía.
·     El convenio, que supondrá la aportación de trabajos por un total de 74.736.36 euros, es un ejemplo de optimización de los recursos públicos a partir de la colaboración entre organismos autónomos de dos departamentos ministeriales distintos.
·     O convenio, que supoñerá a achega de traballos por un total de 74.736.36 euros, é un exemplo de optimización dos recursos públicos a partir da colaboración entre organismos autónomos de dous departamentos ministeriais distintos.

O Centro Nacional de Información Xeográfica (CNIG), adscrito ao Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (Mitma), e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS, Ou.A.), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, asinaron un convenio co obxecto de levar a cabo actuacións conxuntas para asegurar a calidade da base xeométrica espacial de hidrografía e os modelos dixitais hidrolóxicos no territorio da CHMS, Ou.A.

O convenio asínase con vixencia ata o 31 de decembro de 2021, con posibilidade de prórrogas ata catro anos máis. Supoñerá a achega de traballos por un total estimado de 74.736,36 euros, dos que o CNIG achegará traballos por un valor de 40.493,65 euros e a CHMS de 34.242,71 euros. Ademais, CHMS, asumirá o custo de traballos por un valor de 39.184,19 euros.

A actuación contribúe á mellora da Información Xeoespacial de Referencia de Hidrografía, dirixida a garantir a coherencia entre os datos INSPIRE (Directiva 2007/2/CE) e os datos da Directiva Marco da auga (DMA) no territorio da CHMS, Ou.A., xerada por procedementos automáticos a partir dos datos altimétricos procedentes das coberturas Lidar que proporciona o Plan Nacional de Observación do Territorio, coordinado polo Instituto Xeográfico Nacional (Dirección Xeral a través da cal se adscribe o CNIG ao Mitma).

A partir desta información, o CNIG está a promover, xunto co impulso da Dirección Xeral da auga (Miteco), a xeración dunha base xeométrica unificada entre a Administración Xeral do Estado e a CHMS, Ou.A. cos datos de interese para a Planificación Hidrolóxica de Terceiro Ciclo (Plan Hidrolóxico 2021-2027) que, en termos de rede hidrográfica, supoñen aproximadamente un 15% do total dentro da Demarcación, e co obxectivo, á súa vez, de actualizar a rede hidrográfica neste territorio.