O Proxecto Risc Miño Limia establece sistemas de alerta ante inundacións e contaminación

O Proxecto Risc Miño Limia establece sistemas de alerta ante inundacións e contaminación

Na xornada de peche do Proxecto RISC-Miño-Limia, celebrada onte por videoconferencia con todos os socios beneficiarios da parte portuguesa e a española, presentáronse as conclusións do estudo do impacto do cambio climático nos recursos hídricos na demarcación internacional, destacando a diminución prevista dos mesmos tanto a medio como a longo prazo. Ademais detallouse que, co novo sistema de alerta temperá fronte a inundacións, a partir dos datos de predición de precipitación facilitados por varios organismos, entre eles Aemet e Meteogalicia, obtense unha previsión de caudais e da extensión da inundación, de maneira que se poidan tomar medidas coa maior antelación.

O Proxecto RISC- ML naceu para mellorar a xestión e a capacidade de reacción ás problemáticas asociadas aos fenómenos extremos, inundacións e secas, e para mitigar os seus efectos na demarcación hidrográfica internacional das concas dos ríos Miño e Limia. Os socios da parte lusa son a Axencia Portuguesa de Ambiente APA e a Facultade de Enxeñería da Universidade do Porto, e pola española están o Campus de Ourense e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Cun orzamento de 2,3 millóns de euros, este proxecto iniciouse no verán de 2017 e finaliza o 31 de decembro, tras ser prorrogado por causa da pandemia.

Onte anunciouse a mellora das comunicacións dos datos en tempo real, a través da ampliación do número de puntos de control da rede de hidrometría, con oito novos detectores para o Sistema Automático de Información Hidrolóxica da parte española e dúas para o Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos da parte lusa, cos que se obteñen datos de nivel, caudal e precipitación. Ademais, explicouse o incremento das estacións da Rede do Sistema Automático de Calidade das Augas (SAICA), nun total de 5, para a recepción, en tempo real, dos datos de temperatura, turbidez, osíxeno disolto, condutividade, PH ou amonio, cos que se detectarán episodios puntuais de contaminación.

Fonte: El Faro de Vigo