As inundacións foron o tema principal das xornadas FLOODS 2022

As inundacións foron o tema principal das xornadas FLOODS 2022

A xestión das inundacións, tema principal das xornadas FLOODS 2022,  nas que se puxo de manifesto que os Sistemas Automáticos de Información Hidrolóxica (SAIH) e os seus Sistemas de Axuda á Decisión (SADS) asociados constitúen unha ferramenta imprescindible e indispensable para a prevención e preparación fronte ás inundacións. Permiten fornecer a información hidrometeorolóxica en tempo real (precipitación, nivel, caudal, situación de encoros, etc.) e realizar prognósticos hidrolóxicos e da extensión das inundacións no territorio, a través da aplicación dos modelos meteorolóxicos, hidrolóxicos e hidráulicos, dunha forma continua, evitando tanto danos materiais como persoais. Deste xeito, as autoridades competentes poderán actuar en materia de protección civil coa antelación suficiente para evitalos, mediante a aplicación dos seus plans de emerxencia.

Desta forma, tanto a recente Lei de cambio climático e Transición enerxética como as orientacións estratéxicas de auga e cambio climático aprobadas no Consello de Ministros, como o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e o Fondo de Restauración Ecolóxica e Resiliencia, sinalan como un obxectivo prioritario a dixitalización do ciclo da auga.

Así o recente PERTE de dixitalización do ciclo da auga, aprobado no Consello de Ministros o pasado marzo, prevé a mobilización de 3.000 millóns de euros, dos que 225 millóns estarán destinados á modernización e impulso da dixitalización nos organismos de conca e os Sistemas Automáticos de Información Hidrolóxica e o seu Sistema de Axuda á Decisión sobre os que se entrou en profundidade nestas xornadas.

Na xornada púxose de manifesto que:

  1. O impacto do cambio climático é unha realidade que debemos afrontar con determinación.
  2. Este ano hidrolóxico 2021/2022 é o segundo máis seco da serie histórica 1980/81-2021/22.
  3. Se analizamos as situacións de seca prolongada, tamén observamos que cada vez son máis frecuentes e intensas, habéndose rexistrado seis períodos de seca prolongada no noso territorio no que levamos de século XXI (nos anos 2002, 2005, 2007, 2012, 2017 e este de 2022, que non finalizou) e que parece que vai continuar a medio prazo. Con todo, entre 1980 e 2000 unicamente déronse en 1989 e 1992. Todo iso corrobora o impacto do cambio climático que estamos a sufrir nos recursos hídricos.
  4. Os anteriores datos evidencian que os fenómenos extremos debidos ás secas e inundacións van ser cada vez máis frecuentes, intensos e prolongados.
  5. A necesidade de mellorar e potenciar os Sistemas Automáticos de Información Hidrolóxica (SAIH) e os seus modelos hidrometeorolóxicos e hidráulicos, que forman parte do Sistema de Alerta Temperá e de Axuda á decisión dos organismos de conca como ferramenta imprescindible e fundamental de preparación e prevención de danos a persoas e bens debido ás inundacións.